Sportowe Rajdy Konne - K.J. Leśny

Sportowe Rajdy Konne - Regulaminy


Poniżej zamieszczamy komplet regulaminów związanych z dyscypliną Sportowych Rajdów Konnych:

1. Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w Sportowych Rajdach Konnych 2016
2. Regulamin Przyznawania Punktów Rankingowych w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych
3. Regulamin powoływania do Kadry Narodowej w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych 2015
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania do Kadry Narodowej w SRK (Ankieta)
5. Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2015 r. Postanowienia ogólne
6. Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2015 r. - Postanowienia szczegółowe
7. Zasady ogólne startu osób niepełnosprawnych w Sportowych Rajdach Konnych
8. Przepisy ogólne PZJ
9. Przepisy dyscypliny Sportowe Rajdy Konne 2012
10. Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Sportowych Rajdach Konnych
11. Pytania egzaminacyjne na Brązową Odznakę Rajdową
12. Brązowa Odznaka Rajdowa - wytyczne
13. Procedura dokonywania zgłoszeń na zawody międzynarodowe
14. Zasady zgłaszania konkursów towarzystkich do Kalendarza imprez WZJ w 2014 r.
15. Wytyczne do organizacji konkursów towarzyskich
16. Przepisy weterynaryjne PZJ (obowiązujące od 19.04.2015)
17. Przepisy o sędziach PZJ
18. System szkoleniowy - odznaki jeździeckie
19. Zasady szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego
20. Regulamin Pucharu Małopolski w Towarzyskich Rajdach Konnych
21. Normy na klasy sportowe w Sportowych Rajdach Konnych (2013)
22. Sportowy Rajdowy Puchar Jeździecki 2016
Stan z dnia: 2016-03-29